PRIVACYVERKLARING LJL Fotografie

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://ljlfotografie.nl.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

LJL Fotografie – kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de LJL Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LJL Fotografie verstrekt.

LJL Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam;

– Uw telefoonnummer;

– Uw e-mailadres;

– Uw IP-adres.

WAAROM LJL Fotografie GEGEVENS NODIG HEEFT

LJL Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan LJL Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG LJL Fotografie GEGEVENS BEWAART

LJL Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen lidmaatschap met u tot stand komt, of wanneer het lidmaatschap beëindigd wordt.

DELEN MET ANDEREN

LJL Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE- en BLOG-BEZOEK

Op de website en op de blog van LJL Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LJL Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar LJL Fotografie. LJL Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

LJL Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de LJL Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via het contactformulier op deze site.

LJL Fotografie is via het contactformulier op deze site te bereiken.